1981_00014_MUSEE_SEIJI_TOGO

François Baron-Renouard